Processing In Progress. Please Wait . . .
           
         
       
 
 
 
MAKLUMAT PENTING : KATA LALUAN e-SERVICES

Setelah pemberian  KATA LALUAN E-SERVICES  kepada pihak Institusi,  JABATAN IMIGRESEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB  di atas sebarang penyalahgunaan kata laluan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pihak institusi untuk memastikan keselamatan penggunaan kata laluan e-Services. Pihak Institusi perlu menukar kata laluan setiap 3 bulan.